Güvenli Alışverişin İpuçları
  1. Tanýmadýðýnýz kiþilere kesinlikle para göndermeyin.
  2. TC kimlik numarasý ve cep telefonu numaralarý aracýlýðýyla yapýlmasý talep edilen para transferlerini gerçekleþtirmeyin.
  3. Alacaðýnýz veya kiralayacaðýnýz konutu görmeden, hiçbir sebeple kapora ve benzeri bir ödeme gerçekleþtirmeyin.
  4. Konutu görmenizin ardýndan ön ödeme gerçekleþtirmeniz halinde yapmýþ olduðunuz ödemeyi gösteren banka dekontu veya imzalý bir belgenizin olmasýna özen gösterin.
  5. Herhangi bir ön ödeme veya kapora ödemesi yapmanýz sonucunda mal/ürün teslim alamamanýz halinde ilanyayinla.com’un hiçbir hukuki sorumluluðu bulunmamaktadýr.